હમણાં એક દોસ્ત સાથે વાત થઈ

Please log in or register to like posts.
News

હમણાં એક દોસ્ત સાથે વાત થઈ..
મને કે..
જમ્યા પછી ભૂખ લાગે છે,
સુતા પછી ઊંઘ આવે છે,
પાણી પીધા પછી તરસ લાગે છે,
અને આજ મને નવું વર્ષ લાગે છે…

મેં કીધુ એવી શુ વાત થઈ ગઈ,
આ મંકોડા ને પણ પાંખ મળી ગઈ…

મને કે વગર વાદળી વરસાદ થઈ ગયો,
કાલ થવાનો હતો આજ થઈ ગયો..
રાત આખી સવાર થઈ ગઈ,
એને જોયા વગર આંખો ઉદાસ થઈ ગઈ..

મેં કીધું બતાયાવ દવાખાના માં
કાઈ બીજી તકલીફ તો નથી ને !
તો કયે..
આ દરદે દિલ નો ડોક્ટર નથી
અને આ દિલ ના દર્દ ની દવા નથી..
આ મરીઝ ની તકલીફ તો છે,
પણ તકલીફ માં રહેવાની પણ મોજ છે..

મેં કીધું..
વ્હાલ ના ડેમ ના પાટિયા ખુલી ગયા
અને ગામ માં પુર આવવાના સમાચાર છપાઈ ગયા

Comments

comments