હૃદય ની વાત

Please log in or register to like posts.
News

હૃદય સુધી એજ પહોંચતા હોય છે
જે હૃદય થી બોલતા હોય છે. અને મૉટે ભાગે એમનું જ હૃદય તૂટતું હોય છે

Advertisements

Comments

comments

1