મેહસાણા ની એક શાળા

Please log in or register to like posts.
News

મેહસાણા ની એક શાળા મા ઇસ્પેક્સન આવ્યુ

અને સાહેબ એક વર્ગ મા ગયા અને એક છોકરા ને ઉભો કર્યો અને છોકરા ને પુછ્યુ કે શીવ ધનુષ કોણે તોડ્યુ ??

છોકરો: સાહેબ મે નહી તોડ્યુ !

(સાહેબ વર્ગ શિક્ષક સામે જોઇને)
સાહેબ:આવુ ભણાવો છો તમે?

વર્ગ શિક્ષક: સાહેબ તમે એ છોકરા હોમે જુઓ તો ખરી એનામા પાપડ ભાગવાની તાકાત નથી ને શિવ ધનુષ ચોથી તોડે

સાહેબ કંટાળ્યા અને આચાર્ય પાસે ગયા અને ઉપર ની આખી વાત કીધી
સાહેબ: આવુ ભણતર

આચાર્ય: શોન્તિ થી વાત કરો અને એ છોકરા ને હુ છેલ્લા હાત વરસ થી ઓળખુ છુ એ રૂમ ની બાર નહી ગ્યો અને શિવ ધનુષ ચો તોડવા જાય

ઝગડો વધ્યો અને ગોમ ના સરપંચ સુધી પોચ્યો અને આખી વાત કીધી
સાહેબ: તમે ગોમ ના સરપંચ અને તમારા ગોમ નુ આવુ ભણતર

સરપંચ: એતો બેહીન વાત થાય

સાહેબ: શુ બેહીન વાત થાય. આવુ રેઢિયાળ ખાતુ?

સરપંચ: હુ સાહેબ તમે આવડા મોટા અધિકારી થઇને આવડી નોની વાત મા હુ હોબાળો કરો છો હવે શિવ ધનુષ તુટ્યુ તો હોક તુટ્યુ ખર્ચો મુ આલદયે મુકો ક અવ વાત

સાહેબ હજુય ICU મા છે

Advertisements

Comments

comments

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.