એક સમયે કરીના કપૂર બાથરૂમ માં સલમાન ખાન નું પોસ્ટર લગાવતી હતી, આ કારણ થી તેના ટુકડા કરી નાખ્યા હતા

સલમાન ખાને ટીવી શો ‘દસ કા દમ’ માં કહ્યું હતું કે કરીના કપૂર તેનું પોસ્ટર તેના બાથરૂમ માં રાખતી હતી. પરંતુ બાદમાં તેઓએ તેનું પોસ્ટર ફાડી નાખ્યું અને રાહુલ રોય…