મથુરાના વૃંદાવનમાં યુપીના પોલીસ અધિકારીએ બતાવી આવી ભક્તિ, ગળામાં માળા પહેરાવી અને કહ્યું- જય શ્રી કૃષ્ણ…

યુપી પોલીસનો વીડિયોઃ જ્યારે પણ તમે ભક્તિમાં મગ્ન થાવ છો ત્યારે તમારી સામે આખી દુનિયા નાની લાગે છે અને તમે તમારી બધી પરેશાનીઓ ભૂલીને તેમાં મગ્ન થઈ જાઓ છો. આવો…