16 વર્ષ ની ઉંમર થી ‘બ્યુટી ક્વીન’ છે સામંથા, એક્ટ્રેસ ની તસવીર જોઈ ને ચાહકો થઈ ગયા દિવાના

સાઉથ ઇન્ડસ્ટ્રી ની ટોચ ની અભિનેત્રીઓ ની યાદી માં સામેલ અભિનેત્રી સમંથા રૂથ પ્રભુ અત્યાર સુધી ઘણી ફિલ્મો માં જોવા મળી છે. સામંથા એ માત્ર સાઉથ ની ફિલ્મો માં જ…