ગુજરાત ની મહિમા

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી: કેટલાય હજાર મજૂરો અને કરોડોના ખર્ચે તૈયાર કરાઈ હતી, દર વર્ષે અહીંથી થાય છે આટલી કમાણી

ભારતમાં ઘણા એવા સ્થળો છે, જ્યાં દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં પર્યટકો દેશ જ નહીં પરંતુ ...